แปลเพลง Bloom เมื่อดอกรักผลิบาน

Bloom – The Paper Kites
(ดอกรัก)ผลิบาน

In the morning when I wake
And the sun is coming through,
Oh, you fill my lungs with sweetness,
And you fill my head with you.
อรุณรุ่ง–เมื่อฉันตื่น–จากนิทรา
แสงตะวัน–ทอมา–ฟ้าสดใส
มีเธอคอย–เติมความหวาน–สู่หัวใจ
ห้วงฤทัย–ฉันเต็ม–ไปด้วย..เธอ

Shall I write it in a letter?
Shall I try to get it down?
Oh, you fill my head with pieces
Of a song I can’t get out.
อยากเขียนความ–ในใจ–ส่งไปหา
อยากบอกว่า–ฉันคิด–ถึงเสมอ
ทุกเนื้อเพลง–ทำให้–ฉันละเมอ
เพลงของเธอ–และฉัน–ยังฝังใจ

Can I be close to you?
Ooh-oo-oo-ooh, ooh
Can I be close to you?
Ooh, ooh.
ขออยู่เคียง–ข้างเธอ–จะได้ไหม
อยากชิดใกล้–ด้วยใจ–เสน่หา
ไม่อยากห่าง–เธอไป–แม้สักครา
ขอแก้วตา–รับรู้ว่า–ฉันรักเธอ

Can I take it to a morning
Where the fields are painted gold
And the trees are filled with memories
Of the feelings never told?
ขอให้ฉัน–พารักสู่–อรุณรุ่ง
ที่ท้องทุ่ง–ฉาบสีทอง–ส่องไสว
ต้นดอกรัก–มีเรื่องเรา–ทุกกิ่งใบ
ความรู้สึก–จากใจ–เกินพรรณา

When the evening pulls the sun down,
And the day is almost through,
Oh, the whole world it is sleeping,
But my world is you.
ยามสายัณห์–ดวงตะวัน–เคลื่อนคล้อยลับ
แสงแห่งวัน–มืดดับ–ไปอีกหน
โลกทั้งใบ–หลับอยู่ใน–ความมืดมน
โลกของฉัน–มีเพียงคน–เดียวคือเธอ

Can I be close to you?
Ooh-oo-oo-ooh, ooh
Can I be close to you?
Ooh, ooh.
ขออยู่เคียง–ข้างเธอ–จะได้ไหม
อยากชิดใกล้–ด้วยใจ–เสน่หา
ไม่อยากห่าง–เธอไป–แม้สักครา
ขอแก้วตา–รับรู้ว่า–ฉันรักเธอ.

bloom

ปล.เพลงเหงาๆ พยายามแปลออกมาหวานๆ
ก็เลยอกหวานปนเหงา..

%d bloggers like this: