ขอแปลอีกสักเพลง Smoke Signals by James Blunt

ก่อนเข้าเพลงมีเรื่องขอสารภาพ 1. มีแฟนบล็อกท่านหนึ่งแนะน … อ่านเพิ่มเติม ขอแปลอีกสักเพลง Smoke Signals by James Blunt