เพราะฉันเรียน ฉันถึงรู้ว่า..

ผมชอบนะที่สมัยประถมผมได้เรียนทุกวิชาอย่างเท่าเทียม ภาษา … อ่านเพิ่มเติม เพราะฉันเรียน ฉันถึงรู้ว่า..